szkolenia dla leśników

Centrum Szkolenia proponuje również leśnikom różne szkolenia z zakresu gospodarki leśnej. Mogą to być szkolenia tematyczne z jednego zagadnienia obejmujące część teoretyczną poparte przykładami w terenie na konkretnych powierzchniach doświadczalnych zlokalizowanych w Leśnym Zakładzie Doświadczalnym, sąsiednich nadleśnictwach Nawojowej i Piwnicznej lub przygranicznych terenach Słowacji. Zakres tematyczny jest bardzo szeroki i może dotyczyć np. gospodarowania w drzewostanach bukowych od pielęgnacji młodników , trzebieży po rębnie łącznie z różnymi formami tych drzewostanów od gospodarczych, ochronnych po rezerwaty.

Proponujemy leśnikom z terenu całej Polski kilkudniowe pobyty szkoleniowe dobierając program pod kątem bądź to specyfiki danego Nadleśnictwa lub zapoznania się z gospodarką leśną prowadzoną w terenach górskich po polskiej stronie lub u sąsiadów za południową granicą. Zawodowe zajęcia najczęściej układane są w taki sposób, żeby przy okazji powierzchni interesujących leśników móc zobaczyć jeszcze coś ciekawego kulturowego, historycznego czy zrealizować program turystyczny. Dla przykładu przy okazji omawiania zagadnienia gospodarowania w jedlinach i rębni przerębowej w uroczysku Mrokowiec zwiedzić jedną z zabytkowych cerkwi w Mochnaczce lub Tyliczu, a przy okazji zapoznawania się ze sposobem zagospodarowywania wielkoobszarowych powierzchni poklęskowych w okolicach Starej Lubovni w Słowacji zwiedzić starolubovlanski zamek historycznie bardzo związany z Polską w którym znajdują się kopie klejnotów koronacyjnych królów Polski.

Organizujemy również pobyty szkoleniowe dla leśników z rodzinami – w godzinach przedpołudniowych leśnicy realizują program zawodowy – w formie szkolenia teoretycznego lub wyjazdu terenowego a osoby towarzyszące np. zwiedzają z przewodnikiem uzdrowisko, odpoczywają na basenie, w spa … itp.

Zajęcia szkoleniowe prowadzą pracownicy naukowi Wydziału Leśnego UR w Krakowie przy współudziale służby leśnej LZD w Krynicy lub jednostek na terenie których zajęcia te mają miejsce ( Nadleśnictwa Piwniczna , Nawojowa, TANAP, PIENAP, Vojenskie Lasy itp. ).

Bezpośredni kontakt z leśnikami gospodarzami w poszczególnych obiektach, wymiana bezpośrednich spostrzeżeń i uwag jest również cennym doświadczeniem szkoleniowym.

Mając dobre rozeznanie w terenie staramy się opracować poszczególne pobyty leśników u nas w taki sposób, żeby sprostać oczekiwaniom wszystkich a zapewniamy, że program jest bardzo bogaty i interesujący przygotowywany przez „kolegów po fachu„

Chcąc zorganizować takie szkolenie wystarczy z nami się skontaktować telefonicznie lub pocztą elektroniczną i wskazać swoje preferencje, zainteresowania tematyką i wspólnie uzgodnimy to co dla Państwa jest najbardziej interesujące. Uwzględniamy wszelkie życzenia naszych kontrahentów i praktycznie nigdy nie powtarzamy dwóch identycznych programów pobytów szkoleniowych.

Darz Bór, zapraszamy!

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Leśny Zakład Doświadczalny - Centrum Szkolenia
ul. Ludowa 12-14
33-380
Krynica-Zdrój
ulesnikow.krynica[a]urk.edu.pl
18 472 40 50
512 376 147
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR