Edukacja Leśna

Zasady prowadzenia zajęć z edukacji leśna

 1. Na zajęcia edukacyjne o tematyce przyrodniczo – leśnej zapraszamy dzieci, młodzież i osoby dorosłe.
 2. Zajęcia prowadzone są w obiektach edukacyjnych LZD Krynica (Izba Leśna, ścieżki i punkty edukacyjne, siedziba LZD).
 3. Zajęcia prowadzone są przez pracowników LZD i odbywają się w godz. 9:00 – 13:00.
 4. Zajęcia prowadzone są w grupach do 25 osób.
 5. Izba leśna jest budynkiem nieogrzewanym i wyłączonym z zajęć w okresie zimowym.
 6. Zajęcia edukacyjne dla dzieci szkół i przedszkoli z terenu LZD są zajęciami bezpłatnymi - 1 grupa / do 2 h zajęć
 7. Dla pozostałych uczestników zajęć, w tym zielonych szkół i kolonii koszt zajęć wynosi 250 zł /1 grupa / do 2 h zajęć
 8. Kontakt w sprawie zajęć: Centrum Szkolenia LZD u Leśników – Anna Sulicz – 18 472 40 50

Edukacja dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Jednym ze statutowych działań Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Krynicy Zdroju jest edukacja przyrodnicza, która realizowana jest poprzez działalność Centrum Szkolenia.

 Skierowana jest ona do dzieci i młodzieży a także do osób dorosłych, a realizowana w oparciu o liczne obiekty edukacyjne w terenie

 Na przykład:

 • cztery ścieżki edukacyjno-przyrodnicze:
  • „Na Rakowsku"
  • „Na stoku Jaworzyny Krynickiej"
  • „Śladem pracy leśnika"
  • "Ptaki okolic Bradowca" - ścieżka ornitologiczna
 • Izbę Leśną na Kopciowej (Mochnaczka Wyżna)

   

   

 • sale konferencyjne Centrum Szkolenia LZD
 • liczne powierzchnie badawcze i doświadczalne na terenie LZD
 • wiaty edukacyjne na Kopciowej, na strzelnicy na Bradowcu i przy ul. Ludowej 12,

   

   

oraz inne tereny ciekawe przyrodniczo a położone w najbliższej okolicy np. Góra Parkowa, rezerwat „Las lipowy w Obrożyskach" i inne. 

Na szczególne zainteresowanie zasługuje Izba Leśna na Kopciowej gdzie w trzech salach zostały zgromadzone różne eksponaty przyrodnicze.

 

 

Zwiedzający Izbę mogą nauczyć się rozpoznawania drzew występujących na terenie LZD po różnych ich elementach: drewnie, szyszkach, nasionkach, liściach, mogą zobaczyć na co drzewa „chorują” i czym się te choroby objawiają, podejrzeć jak wyglądała prawdziwa barć leśna sprzed wielu lat, obejrzeć kolekcje owadów zarówno tych szkodliwych jak i pożytecznych dla gospodarki leśnej, poznać zwierzęta które żyją w krynickich lasach, a także urządzenia z zakresu gospodarki łowieckiej jak paśniki, lizawki itp.

Niewątpiliwie jedną z ciekawszych ekspozycji jest pomieszczenie – kancelaria leśniczego.

Jest tu pokazane jest biuro leśniczego a w nim wiele historycznych już dziś eksponatów jakimi posługiwał się leśnik w swojej pracy w biurze i w terenie. Znajdują się tu również liczne narzędzia służące do ręcznych prac leśnych, które w dużej mierze dzisiaj są wyłącznie eksponatami muzealnymi.

W Izbie Leśnej mogą odbywać się lekcje o tematyce przyrodniczej, typowo leśnej a znajdujące się tu eksponaty mają uatrakcyjnić ich prowadzenie i łatwiej zdobywać wiedzę.

Lekcje, prelekcje, prezentacje, pogadanki o tematyce przyrodniczej prowadzone są również w części konferencyjnej Centrum Szkolenia. Tu na salach i w holach znajdują się liczne eksponaty np. kolekcja owadów występujących w krynickich lasach, eksponaty zwierząt żyjących na tym terenie a w akwariach i terrariach hodowane są różne zwierzęta kręgowe oraz owady i pająki.

Zajęcia edukacyjne z dziećmi i młodzieżą w oparciu o wymienione wyżej obiekty prowadzą zarówno pracownicy Centrum Szkolenia jak i Służba Leśna LZD.

 

 

 


Zwiedzanie Izby Leśnej oraz zgłoszenie chęci uczestnictwa w zajęciach można dokonać telefonicznie w godz. 7-15 w dni robocze pod numerami telefonów: 18 472 40 50, 512 376 147, 530 908 400 lub drogą elektroniczną ulesnikow.krynica@urk.edu.pl

Proszę o zapoznanie się z zasadami prowadzenia zajęć edukacyjnych, które są zamieszczone w zakładce edukacja leśna.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Leśny Zakład Doświadczalny
ul. Ludowa 10
33-380
Krynica-Zdrój
lzdkrynica[a]urk.edu.pl
18 471 20 68
18 477 77 70
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR