Informacje RODO

 CENTRUM SZKOLENIA  u Leśników  

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

 

Zgodnie z art 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych), niniejszym informujemy, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Al. Adama Mickiewicza 21, 31-120 Kraków. 
 2. Uniwersytet Rolniczy powołał inspektora ochrony danych Magdalenę Bialik, z którą należy kontaktować się za pomocą adresu e-mail: iod@urk.edu.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przy świadczeniu usług hotelowych, na podstawie zawartej umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt b Rozporządzenia ogólnego;
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy świadczenia usług hotelowych. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy i świadczenia przez nas usług hotelowych.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  a)      Dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  b)      Przenoszenia danych,
  c)      Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania
  – w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu ogólnym;
 6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą instytucje, którym jesteśmy zobligowani udostępniać dane na podstawie przepisów prawa (np. Urząd Skarbowy)
 7. W przypadku wystawienia faktury Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat na podstawie Ordynacji podatkowej.
 8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami Rozporządzenia ogólnego.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 11. Wizerunek w ramach monitoringu wizyjnego będzie przetwarzany w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia.
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Leśny Zakład Doświadczalny - Centrum Szkolenia
ul. Ludowa 12-14
33-380
Krynica-Zdrój
ulesnikow.krynica[a]urk.edu.pl
18 472 40 50
512 376 147
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR