Regulamin pobytu zwierząt

Regulamin przebywania zwierząt na terenie Centrum Szkolenia LZD u Leśników


Pobyt zwierząt należy uzgodnić z recepcją przed przyjazdem

Zwierzęta przyjmujemy tylko w budynku nr 1

Przydzielony pokój jest jedynym pomieszczeniem, w którym
zwierzę może
przebywać

Koszt pobytu każdego zwierzęcia w ośrodku wynosi 30% wartości pobytu Właściciela

Psy muszą być wyprowadzane na smyczy pod opieką Właściciela

Właściciele zwierząt są zobowiązani do sprzątania nieczystości pozostawionych przez
zwierzęta na terenie ośrodka

Żadne ze zwierząt nie powinno być pozostawione samo w pokoju

Właściciele są odpowiedzialni do zachowania przez swoje zwierzę ciszy w ośrodku

W przypadku powtarzających się kilkakrotnie skarg ze strony innych gości, bądź
personelu, ośrodek zastrzega sobie prawo do możliwości wcześniejszego
wykwaterowania opiekuna ze zwierzęciem bez zwrotu poniesionych kosztów za pobyt

Wszystkie szkody spowodowane przez zwierzęta będą wyceniane przez Dyrektora
LZD lub Kierownika CS LZD, a ich kosztami będą obciążeni Właściciele


UWAGA! Nie akceptujemy psów uznawanych za groźne lub agresywne.


Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2022

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Leśny Zakład Doświadczalny - Centrum Szkolenia
ul. Ludowa 12-14
33-380
Krynica-Zdrój
ulesnikow.krynica[a]urk.edu.pl
18 472 40 50
512 376 147
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR