Cennik, zasady rezerwacji oraz regulamin pobytu dla studentów

Cennik za noclegi dla studentów

Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie

odbywających ćwiczenia terenowe

 w Leśnym Zakładzie Doświadczalnym w Krynicy

 Cennik obowiązuje od dnia 07.02.2022 roku do odwołania

Budynek Studia stacjonarne Studia niestacjonarne, pobyt studentów i doktorantów w ramach zbierania materiałów do prac
DS 1 30 zł 38 zł
DS 2 23 zł 29 zł

 

 

Zasady rezerwacji miejsc noclegowych dla studentów
w Centrum Szkolenia LZD w Krynicy Zdroju
na czas trwania ćwiczeń terenowych

 

 1. Studenci odbywający ćwiczenia terenowe w Krynicy Zdroju mają prawo do zamieszkiwania w Domach Studenta „1” i „2” na preferencyjnych warunkach finansowych.
 2. Przy kwaterowaniu, oprócz należności za pobyt, pobierana jest kaucja zabezpieczająca w wysokości 50 zł - zwrotna w dniu wyjazdu po zdaniu pokoju.
 3. Każdy student dokonuje indywidualnie rezerwacji miejsca na czas trwania ćwiczeń terenowych pocztą elektroniczną na adres ulesnikow.krynica@urk.edu.pl z wyprzedzeniem co najmniej dwóch tygodni przed rozpoczęciem zajęć.
 4. Rezerwacja obejmuje następujące dane:
  - imię i nazwisko osoby, dla której rezerwowany jest pobyt

  - data przyjazdu
  - data wyjazdu
  - preferowany Dom Studenta "1" lub "2"
  - rodzaj studiów: stacjonarne, niestacjonarne, inżynierskie, magisterskie
 5. Zważywszy  na trwającą sytuację pandemiczną w kraju podczas dokonywania rezerwacji należy wskazać nazwiska pozostałych współlokatorów w pokoju (w szczególności preferowane są wspólne rezerwacje dla osób razem mieszkających lub pozostających w gospodarstwie domowym, dla rodzeństw, małżeństw). Powyższa  informacja nie podlega zmianie i jest dla Centrum Szkolenia wiążąca i wymaga potwierdzenia osoby dokonującej rezerwacji o świadomym i bezpiecznym wyborze osób do wspólnego zakwaterowania.
  Rezerwacja staje się skuteczna dopiero po dokonaniu przez każdą z osób indywidualnej opłaty za pobyt w terminie jak poniżej.
 6. W przeciągu trzech dni roboczych Centrum Szkolenia LZD potwierdzi przyjęcie rezerwacji  w formie  e-maila, w której zostają przekazane informację o kosztach i zasadach pobytu. Rezerwujący student zobligowany jest do dokonania opłaty, z wyprzedzeniem co najmniej 5 dni przed przyjazdem, kwoty za cały pobyt na konto: 65 1020 3453 0000 8102 0059 0380 Centrum Szkolenia LZD, 33-380 Krynica-Zdrój, ul. Ludowa 12-14. Dokonanie pełnej opłaty zabezpieczy otrzymanie zamówionego i potwierdzonego miejsca.
 7. Zastrzega się, że rezerwacja kilku pokoi dokonywana przez jedna osobę jest niedozwolona i nie będzie honorowana przez Centrum Szkolenia.
 8. Miejsca noclegowe przydzielane będą według kolejności zgłoszeń z uwzględnieniem preferowanych przez zamawiającego warunków.
 9. W wyjątkowych przypadkach recepcja może dokonać zmiany zamawianego pokoju.
 10. CS LZD zastrzega, że jedynie w uzasadnionych sytuacjach niezawinionych przez studenta będzie możliwa rezygnacja  z podjętej  rezerwacji, przy czym konieczna jest bezzwłoczna prośba – informacja zainteresowanego studenta na adres poczty elektronicznej recepcji ulesnikow.krynica@urk.edu.pl. W takim przypadku rezygnacja z rezerwacji nie pociąga za sobą zobowiązań finansowych rezerwującego na CS.

   

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Leśny Zakład Doświadczalny - Centrum Szkolenia
ul. Ludowa 12-14
33-380
Krynica-Zdrój
ulesnikow.krynica[a]urk.edu.pl
18 472 40 50
512 376 147
© 2018 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR